Om optimaal te kunnen genieten van uw vijver is het belangrijk dat uw vijverwater in topconditie is. Om uw water in topconditie te houden dient u regelmatig uw waterwaarden te controleren en waterbehandelingsmiddelen en vijverbacteriën toe te voegen. Waterbehandeling en vijverbacteriën helpen u om het natuurlijk evenwicht in uw vijver te bereiken, herstellen en behouden.
 • Behoudt het natuurlijk evenwicht in uw vijver
 • Voor vijvers met veel vissen of organisch afval
 • De beste waterbehandelingsproducten bij Perfect Vijver
Beschrijving

De waterwaarden van uw vijver

Alle waterwaarden bij elkaar bepalen de totale waterkwaliteit. Omdat vijvers in de tuin vaak veel drukker bezet zijn dan in de vrije natuur, betekent dit dat we de natuur een handje moeten helpen om een gezond evenwicht te bereiken.

De belangrijkste waterwaarden in uw vijver

Voor een vijver zijn onderstaande waarden het meest van belang:

 • pH (zuurgraad):

Deze waarde is van invloed op het welzijn van uw planten en vissen. De waarde dient tussen de 7 en 8,5 te liggen.

 • KH (carbonaathardheid):

Een goede KH waarde voorkomt een sterk schommelende pH waarde. Deze waarde dient hoger dan 6 te zijn.

 • GH (totale / gezamenlijke hardheid):

De aanwezigheid van calcium- en magnesiumzouten in het water. Aanbevolen wordt dat de waarde hoger dan 10 is.

 • Ammonium:

De afscheiding van vissen en de afbraak van organische stoffen zorgen ervoor dat er ammonium in het vijverwater terechtkomt. Bij een te hoge pH waarde wordt ammonium omgezet in ammoniak, dat giftig is en gezondheidsproblemen van het vijverleven veroorzaakt. Deze waarde dient daarom 0 te zijn. Bacteriën zetten ammonium om in nitriet.

 • Nitriet:

Nitriet ontstaat bij de afbraak van ammonium. Nitriet is minder giftig dan ammonium, maar kan eveneens gezondheidsproblemen in de vijver veroorzaken. De nitrietwaarde in de vijver dient daarom ook 0 te zijn. Bacteriën zetten nitriet om in nitraat.

 • Nitraat:

Nitraat is niet giftig, maar wordt wel gezien als een ongewenste stof in de vijver. Het is een voedingsbron voor algen en remt de groei van kleine vissen. Daarnaast verhoogt het stress bij vissen. Bacteriën zitten nitraat om in stikstofgas (N2).

Specificaties

Wanneer is het extra van belang te letten op de waterwaarden van de vijver?

 • Bij het opstarten van de vijver
 • Gedurende het (bij)vullen van de vijver met (kraan)water
 • Bij een ruim vissenbestand
 • Bij veel organisch afval
 • Wanneer het vijverwater niet in evenwicht is

Hoe meet ik deze waterwaarden?

Waterwaarden zijn te meten door middel van teststrips, druppelsets en elektronische meetapparatuur.

Downloads
  Er zijn nog geen downloads voor dit product.